325,000

Terreny en venda a Centelles

Terreny

Tipus d’immoble

3107

Superfície

0

Habitacions

0

Banys

Barcelona, Centelles

Descripció de l'Immoble

Aquest terreny es troba a l’Avinguda del Molí de la Llavina, 08540, Centelles, Barcelona. És un terreny que té 3107 m2.
Pla parcial sector VIII
Industrial Congost
EXCM ajuntament de Centelles
Centelles (Barcelona)
Capítol II: Ordenances Reguladores
2.0 Zona de desenvolupament industrial tipus 2
(clau 23 a)
2.01 Correspon aquesta qualificació al sol de us privat.
2.02 El sistema d’ordenació de la edificació serà el de edificació aïllada.
2.03L’edificabilitat neta màxima serà de 1 m2 st/m2 s
2.04s’estableixent les condicions d’edificació següents:
1.La parcel·la mínima serà de 1000 m2
2.La façana mínima serà de 20 m, i la forma de la parcel·la permetrà la inscripció de un cercle de diàmetre de 20 m al interior de la mateixa.
3.La ocupació màxima de la parcel·la es fixa en un 60%
4.L’alçada màxima de la edificació serà de 8,5m,equivalents a planta baixa +planta pis, s’exceptuen dipòsits, xemeneies i instal·lacions similars que podran arribar fins els 20 metres, un 10% de la superfície edificable.
5.Les separacions de la edificació principal dels límits de la parcel·la seran:
Vial: 10 m.
Laterals: 3 m.
Fons de la parcel·la: 6 m.
6.Es podran subdividir edificacions, mitjançant els criteris de la propietat horitzontal, sempre que no s’alteri el caràcter unitari der la edificació principal i permaneixint indivisibles els espais exteriors lliures de la parcel·la.
7.S’admeten Construccions auxiliars, que podran adossar-se als límits de la parcel·la fins un màxim de un 10% de la superfície edificable, que contarà a tots els efectes dintre del 60% permès.
En el cas de que es situïn en façana, tindran que formar part de la composició de la mateixa, i en cas de que donin a mitgera, seran tractades en la mateixa com a façana.
En tot cas , la alçada de les mateixes no podrà sobrepassar els 4.5 m, corresponents a una planta baixa.
8.Les tanques al carrer, seran obligatòries, i les mateixes, seran fins a 1 m. amb material opac i fins a 2.50 m. amb material translluit. En els corresponents projectes de construcció anirà reflexat el projecta de la corresponent tanca.
Les tanques entre veïns tindran unes dimensions màximes iguals que les del carrer.
9.Es preveurà una placa d’aparcament dintre de la parcel·la per cada 100 m2 edificats.
(s’admetrà el 50% als vials).

2.05 s’estableixen els usos següents:
1.El us global es el de industrial en 2ª i 3ª categoria.
2.Com a usos complementaris es preveuen els següents: (segons nomenclatura del PGO)
4. Us comercial
6. Us de magatzems
14. Us esportiu
16. Abastiment (mercats I escorxadors)
3.S’admeten també una vivenda per instal·lació industrial.
2.06 Normes transitòries:

Característiques
solarvistes a la muntanyazona industrial
Certificat Energètic
Exempt
Barcelona, Centelles

Contacte

Fill out this field
Introduïu una adreça electrònica vàlida.
Fill out this field
Fill out this field
You need to agree with the terms to proceed
titulo
Fill out this field
url
Fill out this field

Et pot interessar

Menú