CONDICIONS D'ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), JOAN PARES COLL informa que és titular del lloc web WWW.ESPAIHABITAT.NET. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, JOAN PARES COLL informa de les dades següents:
El titular d’aquest lloc web és JOAN PARES COLL, amb DNI 77304177G i domicili social a CARRER DE JESÚS 11 08540, CENTELLES (BARCELONA). L’adreça electrònica de contacte amb l’empresa és: HOLA@ESPAIHABITAT.NET.

La navegació, accés i ús pel lloc web de JOAN PARES COLL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de JOAN PARES COLL, totes les condicions d’ús establertes aquí sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

El lloc web de JOAN PARES COLL proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

● La veracitat i la licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per JOAN PARES COLL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
● L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per JOAN PARES COLL contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

JOAN PARES COLL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas no procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

JOAN PARES COLL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que es puguin derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, JOAN PARES COLL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

JOAN PARES COLL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús del lloc web. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de JOAN PARES COLL amb CIF 77304177G i domicili social situat a CARRER DE JESÚS 11 08540, CENTELLES (BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, JOAN PARES COLL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment.

Us informem que tractarem les vostres dades conforme l’existència del vostre consentiment.

JOAN PARES COLL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que JOAN PARES COLL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament. D’aquests, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic HOLA@ESPAIHABITAT.NET.

Podrà adreçar-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privadesa i seguretat de la informació entre JOAN PARES COLL i l’usuari.

JOAN PARES COLL disposa d’un certificat de seguretat que utilitza CERTIFICAT SSL per fer connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

JOAN PARES COLL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de JOAN PARES COLL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per
l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de JOAN PARES COLL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de JOAN PARES COLL. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de JOAN PARES COLL.

JOAN PARES COLL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. JOAN PARES COLL té el domicili a BARCELONA, Espanya