Avantatges de lloguer amb opció a compra

Els principals avantatges de lloguer amb opció de compra


A l’hora de decidir entre llogar o comprar un habitatge cal tenir en compte alguns aspectes
necessaris: la situació econòmica, les despeses totals de la venda, la situació laboral a llarg termini…
En aquest sentit, el lloguer amb opció a compra proporciona una solució intermèdia per adquirir un
habitatge.
Entre els principals avantatges del lloguer amb opció a compra destaca la possibilitat d’invertir els
diners gastats al lloguer de l’habitatge en una possible compra posterior. No és necessària la decisió
de comprar l’habitatge en el moment d’entrar a la vivenda i els diners del lloguer generen un
rendiment des del primer moment, ja que seran descomptats posteriorment del preu de venda.

En què consisteix el lloguer amb opció a compra?

Espai Habitat lloguer amb opció a compra

El lloguer amb opció a comprar és un contracte que es compon de dos subcontractes, un de lloguer i
un altre de compravenda. Aquesta modalitat de contracte permet a l’inquilí viure de lloguer durant
un temps determinat i, un cop finalitzat el temps acordat al contracte de lloguer, l’inquilí té la
possibilitat d’adquirir l’habitatge.
La quantitat pagada en concepte de renda es descomptarà de forma total o parcial del preu de
l’immoble. D’aquesta manera, les dues parts en resulten beneficiades: l’inquilí pot viure de lloguer
mentre inverteix la renda a la compra posterior, i el propietari aconsegueix un rendiment del seu
habitatge de manera segura.

Avantatges de lloguer amb opció a compra

 

El lloguer amb opció a compra resulta molt interessant per als usuaris que no tenen liquiditat o
accés al crèdit a curt termini. Per això és una de les vies d’accés a l’habitatge per als joves. Els seus
principals avantatges són els següents:

1. Estalvi i accés a crèdit

Un lloguer amb opció a compra permet als llogaters estalviar de cara a aconseguir un crèdit
hipotecari mentre fan una inversió de futur amb els diners del lloguer. És a dir, mentre s’estalvia per a
l’entrada de la hipoteca, no es gasten els diners del lloguer. A més, en fer ús de l’habitatge, els
arrendataris poden conèixer de primera mà les seves característiques i així prendre una decisió
fonamentada sense presses.

2. Seguretat i transparència

Els contractes de lloguer amb opció a compra ofereixen garanties per a les dues parts: l’inquilí adquireix una posició avantatjosa davant d’altres interessats en la compra de l’habitatge, mentre que el propietari s’assegura del pagament de la renda de cada mes gràcies a la prima que l’arrendatari abona a l’inici del contracte.

Com funciona el lloguer amb opció a compra?

El preu del lloguer s’ha d’estipular a l’acord i no podrà variar mentre el lloguer estigui vigent.
D’aquesta manera, encara que el mercat immobiliari fluctuï, els llogaters compten amb la seguretat
de poder pagar la quantitat a què es van comprometre i si no és així, l’opció de compra
desapareixerà. D’altra banda, el contracte ha de tenir en compte la durada del període de lloguer
abans d’executar la compravenda.
El més important del contracte de lloguer amb opció de compra és que les condicions, tant de
l’arrendament com la compra posterior, quedin clarament fixades. Perquè sigui vàlid és obligatori
que el document reflecteixi com a mínim, l’objecte del contracte i el preu de les dues operacions.

● Contracte de lloguer

Termini durant el qual l’inquilí pot llogar l’habitatge.

Termini durant el qual l’inquilí pot executar el dret de compra.
Preu de lloguer mensual.
Acord sobre les despeses de l’habitatge: comunitat, reformes, impostos…

● Contracte de compravenda

Compromís de venda del llogater per part del propietari.
Preu de venda de l’habitatge.
Percentatge de les quotes de lloguer a descomptar del preu total.
Quantitat de la prima inicial que l’arrendament abona pel dret de compra. No sempre existeix aquest
concepte, però si s’acorda, ha d’estar recollit al contracte.
Tot i que no és una pràctica molt estesa, són molts els avantatges del lloguer amb opció de compra
tant per a l’arrendatari com per a l’arrendador.

Vols llogar la teva casa amb opció a compra a Centelles o a la comarca d’Osona? A Espai Habitat,
estarem encantats d’assessorar-te.

Pots seguir-nos a Facebook i Instagram per veure nous articles i totes les novetats de l’Espai Habitat i
el Sector Immobiliari.