Quins documents necessito per vendre la meva casa?

Si estàs pensant a vendre la teva casa, hi ha una llista de documents obligatoris que has de tenir preparats abans de passar pel notari.

Vendre una casa és un procés complex, no només necessites tenir una valoració real de la teva propietat, preparar la casa abans de posar-la a la venda, comercialitzar o conèixer tècniques de negociació, entre les tasques que has de realitzar en la gestió de documents necessaris per a vendre la teva casa.

 

  • Els documents que necessites per vendre la teva casa:

  • DNI dels intervinents

És necessària la presentació dels DNI o targeta de residència en vigor dels intervinents.

  • Escriptura de la propietat

Probablement serà el document més important per vendre una casa. És l’escriptura que ha firmat l’actual propietari a l’hora de realitzar la compra de la vivenda. En cas de vendre una propietat d’herència, és necessari aportar l’escriptura d’acceptació.

  • Cèdula d’habitabilitat

És un document administratiu que justifica que  l’habitatge reuneix les condicions bàsiques per ser habitada i és obligatori en algunes comunitats autònomes com Catalunya, Cantàbria, Comunitat Valenciana, Navarra, Extremadura, La Rioja o Balears.

  • Certificat d’eficiència energètica

És un document oficial obligatori des de l’any 2013 per vendre o llogar una casa. Aquest document l’emet un tècnic, indica el nivell d’eficiència energètica d’una vivenda.

  • Rebut d’IBI

L’Impost de Béns Immobles o IBI, és un tribut anual i obligatori, el pagament el fan els propietaris a l’Ajuntament del municipi que els correspon. A més en aquest document apareix el número de cadastre de la propietat necessària per a la redacció de la nova escriptura pública del nou comprador.

  • Certificat d’estar al corrent de pagament de la comunitat

Si la propietat forma part d’una comunitat, és necessari aportar el document que reflecteix que l’immoble no té deute pendent amb la comunitat. Aquest document ha d’estar firmat i segellat per l’administrador de la finca.

 Llegeix la guía definitiva per vendre la teva casa i descobreix tot el que necessites conèixer en aquest procés.

Si estàs venent la teva casa a Centelles o a la comarca d’Osona en general, a ESPAI HÀBITAT estarem encantats d’assessorar-te.

Pots seguir-nos al FacebookInstagram per veure nous articles i totes les novetats d’Espai Hàbitat i el Sector Immobiliari.