Quins impostos he de pagar quan vengui la meva casa?

T’expliquem tots els impostos que has de pagar quan vens la teva casa

Si t’has plantejat vendre la teva casa, conèixer els impostos que has de pagar, és una part important per evitar tenir problemes amb les administracions públiques.

Coneix la guia definitiva per vendre la teva casa.

Els impostos que has de pagar quan vens la teva casa són:

  1. IRPF Impost sobre la Renda

Quins impostos he de pagar quan vengui la meva casa?

Si vens la teva propietat, tens l’obligació de declarar aquesta operació a l’Agència Tributària quan facis la declaració de la renda.

Aquest impost es paga només si has obtingut un guany patrimonial, és a dir has venut la propietat per un import superior de què l’has adquirit.

Però aquest càlcul no només té en compte aquests dos factors, sinó que es calcula el valor de transmissió, que són els diners que realment li queda al venedor per la compravenda.

I per calcular aquest valor, s’ha de restar les despeses i impostos derivats de l’operació, com la plusvàlua, les despeses de cancel·lació de la hipoteca i els honoraris de l’agència immobiliària.

A més del valor de transmissió cal calcular el valor d’adquisició. Aquest valor correspon a l’import que hagi pagat el venedor per adquirir aquesta propietat, més les despeses i tributs, així com les inversions de millora que hagi realitzat a la propietat.

Si el valor de transmissió és superior al d’adquisició, es considera que s’ha produït guany patrimonial.

Els imports que s’han de pagar aniran en funció dels guanys:
  • Fins a 6.000 € s’aplica un 19%.
  • Entre 6.000 € i 50.000 € un 21%.
  • Superiors a 50.000 € un 23%.

En cas que no s’hagi guanyat sinó que s’hagués perdut per l’operació de compravenda, si cal declarar però no pagar l’impost.

Hi ha casos en els quals estàs exempt de pagar aquest impost quan vens la teva casa si compleixes amb algun dels següents requisits:

  • La propietat que vens és la teva residència habitual i l’increment que hagis obtingut per l’immoble el reinverteixes en la compra d’un altre habitatge en un termini de dos anys.
  • Si tens més de 65 anys, i encara que l’immoble que vens no sigui el teu habitatge habitual, utilitzis el guany per contractar una renda vitalícia.
  • Si entregues la propietat com a dació en pagament.

Descobreix com vens la teva casa ràpidament

2. Plusvàlua

IRPF

Aquest tribut l’aplica l’ajuntament i no és el mateix en totes les localitats.

Tributa bàsicament l’increment del valor del terreny durant els anys que la propietat hagi pertangut a la persona que ven.

Aquest impost té en compte només el valor cadastral i els anys als quals ha pertangut la propietat de la persona que ven, no comptabilitza ni les construccions que s’hagin fet, ni les reformes.

El 2017, el Tribunal Constitucional, va notificar que estan exempts de pagar aquest impost si un immoble es ven a pèrdua.

Descobreix quins documents necessites per vendre la teva casa

3. IBI

Impost sobre Béns Immobles, es paga cada any pel sol fet de tenir una propietat. En vendre un immoble, es reparteix aquest impost de forma proporcional.

Vendre una casa és un procés complex, no només implica tenir una valoració correcta de l’immoble.
També has de preparar la documentació corresponent o preparar l’habitatge abans de vendre’l, així com conèixer els secrets legals i fiscals perquè la venda sigui un èxit.

Si estàs venent la teva casa a Centelles o a la zona d’Osona, a Espai Hàbitat t’ajudem en tot el procés perquè la teva experiència de venda sigui segura i tranquil·la.

Pots seguir-nos a FacebookInstagram per veure nous articles i totes les novetats d’Espai Habitat i el Sector Immobiliari.

 

 

 

Menú